index

Ценова листа за офсетов печат.

Посочените по долу цени са само за отпечатване (изключаем посочените цени за фактурен кочан),където сме посочили готово изделие.Допълнителните услуги, които предлагаме са както следва:

  1. номериране + 0,35лв.;
  2. обличане + 0,30лв.;
  3. събиране / колиране + 0,20лв.;
  4. микроперфорация + 0,60лв.;

Срок за изпълнение 3 работни дни. При желание на клиента всеки ден по – рано цената се завишава с 25% за всекиработен ден. Посочените цени са с начислен ДДС.

Тип медия ВЕСТНИКАРСКА ХАРТИЯ.

А6 4 8 - 16 20 - 40 44 - 96 100 - 196 200 - 396 400+
1,48 лв. 1,35 лв. 1,22 лв. 1,09 лв. 0,96 лв. 0,83 лв. 0,69 лв.
А5 2 4 - 8 10 - 20 22 - 48 50 - 98 100 - 198 200+
2,62 лв. 2,36 лв. 2,11 лв. 1,85 лв. 1,59 лв. 1,33 лв. 1,07 лв.
А4 1 2 - 4 5 - 10 11 - 24 25 - 49 50 - 99 100+
4,85 лв. 4,34 лв. 3,84 лв. 3,33 лв. 2,83 лв. 2,32 лв. 1,82 лв.
200 / 210 1 2 - 4 5 - 10 11 - 24 25 - 49 50 - 99 100+
3,65 лв. 3,28 лв. 2,90 лв. 2,53 лв. 2,16 лв. 1,79 лв. 1,42 лв.
А3 1 2 - 4 5 - 10 11 - 24 25 - 49 50 - 99 100+
9,45 лв. 8,43 лв. 7,41 лв. 6,40 лв. 5,38 лв. 4,36 лв. 3,35 лв.

Тип медия ОБЕМНА ХАРТИЯ.

А6 4 8 - 16 20 - 40 44 - 96 100 - 196 200 - 396 400+
2,05 лв. 1,85 лв. 1,66 лв. 1,46 лв. 1,27 лв. 1,08 лв. 0,88 лв.
А5 2 4 - 8 10 - 20 22 - 48 50 - 98 100 - 198 200+
3,75 лв. 3,36 лв. 2,98 лв. 2,60 лв. 2,22 лв. 1,83 лв. 1,45 лв.
А4 1 2 - 4 5 - 10 11 - 24 25 - 49 50 - 99 100+
7,10 лв. 6,34 лв. 5,59 лв. 4,83 лв. 4,08 лв. 3,32 лв. 2,57 лв.
200 / 210 1 2 - 4 5 - 10 11 - 24 25 - 49 50 - 99 100+
5,15 лв. 4,61 лв. 4,07 лв. 3,53 лв. 2,99 лв. 2,46 лв. 1,92 лв.
А3 1 2 - 4 5 - 10 11 - 24 25 - 49 50 - 99 100+
13,95 лв. 12,43 лв. 10,91 лв. 9,40 лв. 7,88 лв. 6,36 лв. 4,85 лв.

Тип медия 3цв. ХИМИЗИРАНА ХАРТИЯ.

А6 4 8 - 16 20 - 40 44 - 96 100 - 196 200 - 396 400+
3,35 лв. 3,01 лв. 2,67 лв. 2,33 лв. 1,99 лв. 1,66 лв. 1,32 лв.
А5 2 4 - 8 10 - 20 22 - 48 50 - 98 100 - 198 200+
6,35 лв. 5,68 лв. 5,01 лв. 4,34 лв. 3,66 лв. 2,99 лв. 2,32 лв.
А4 1 2 - 4 5 - 10 11 - 24 25 - 49 50 - 99 100+
12,31 лв. 10,98 лв. 9,64 лв. 8,31 лв. 6,97 лв. 5,64 лв. 4,00 лв.
200 / 210 1 2 - 4 5 - 10 11 - 24 25 - 49 50 - 99 100+
8,62 лв. 7,70 лв. 6,77 лв. 5,85 лв. 4,92 лв. 4,00 лв. 3,07 лв.
А3 1 2 - 4 5 - 10 11 - 24 25 - 49 50 - 99 100+
24,37 лв. 21,70 лв. 19,02 лв. 16,35 лв. 13,67 лв. 11,00 лв. 8,32 лв.

Тип медия 2 л. ХИМИЗИРАНА ХАРТИЯ.

А6 4 8 - 16 20 - 40 44 - 96 100 - 196 200 - 396 400+
3,57 лв. 3,20 лв. 2,84 лв. 2,48 лв. 2,11 лв. 1,75 лв. 1,39 лв.
А5 2 4 - 8 10 - 20 22 - 48 50 - 98 100 - 198 200+
6,78 лв. 6,06 лв. 5,34 лв. 4,62 лв. 3,90 лв. 3,18 лв. 2,46 лв.
А4 1 2 - 4 5 - 10 11 - 24 25 - 49 50 - 99 100+
13,17 лв. 11,74 лв. 10,31 лв. 8,88 лв. 7,45 лв. 6,02 лв. 4,59 лв.
200 / 210 1 2 - 4 5 - 10 11 - 24 25 - 49 50 - 99 100+
9,20 лв. 8,21 лв. 7,22 лв. 6,23 лв. 5,24 лв. 4,26 лв. 3,27 лв.
А3 1 2 - 4 5 - 10 11 - 24 25 - 49 50 - 99 100+
26,10 лв. 23,23 лв. 20,36 лв. 17,50 лв. 14,63 лв. 11,76 лв. 8,90 лв.

Тип медия ОФСЕТОВА ХАРТИЯ.

А6 4 8 - 16 20 - 40 44 - 96 100 - 196 200 - 396 400+
2,72 лв. 2,45 лв. 2,18 лв. 1,91 лв. 1,65 лв. 1,38 лв. 1,11 лв.
А5 2 4 - 8 10 - 20 22 - 48 50 - 98 100 - 198 200+
5,10 лв. 4,56 лв. 4,03 лв. 3,50 лв. 2,97 лв. 2,43 лв. 1,90 лв.
А4 1 2 - 4 5 - 10 11 - 24 25 - 49 50 - 99 100+
9,80 лв. 8,74 лв. 7,69 лв. 6,63 лв. 5,58 лв. 4,52 лв. 3,47 лв.
200 / 210 1 2 - 4 5 - 10 11 - 24 25 - 49 50 - 99 100+
6,95 лв. 6,21 лв. 5,47 лв. 4,73 лв. 3,99 лв. 3,26 лв. 2,52 лв.
А3 1 2 - 4 5 - 10 11 - 24 25 - 49 50 - 99 100+
19,35 лв. 17,23 лв. 15,11 лв. 13,00 лв. 10,88 лв. 8,76 лв. 6,65 лв.

Тип медия ЕТИКЕТНА ХАРТИЯ.

А6 4 8 - 16 20 - 40 44 - 96 100 - 196 200 - 396 400+
3,23 лв. 2,91 лв. 2,58 лв. 2,26 лв. 1,93 лв. 1,60 лв. 1,28 лв.
А5 2 4 - 8 10 - 20 22 - 48 50 - 98 100 - 198 200+
6,12 лв. 5,48 лв. 4,83 лв. 4,18 лв. 3,53 лв. 2,89 лв. 2,24 лв.
А4 1 2 - 4 5 - 10 11 - 24 25 - 49 50 - 99 100+
11,85 лв. 10,57 лв. 9,28 лв. 8,00 лв. 6,72 лв. 5,43 лв. 4,15 лв.
200 / 210 1 2 - 4 5 - 10 11 - 24 25 - 49 50 - 99 100+
7,61 лв. 6,80 лв. 5,98 лв. 5,17 лв. 4,36 лв. 3,55 лв. 2,74 лв.
А3 1 2 - 4 5 - 10 11 - 24 25 - 49 50 - 99 100+
26,10 лв. 23,23 лв. 20,36 лв. 17,50 лв. 14,63 лв. 11,76 лв. 8,90 лв.

Тип фактурен кочан.

А6 4 8 - 16 20 - 40 44 - 96 100 - 196 200 - 396 400+
4,20 лв. 3,86 лв. 3,52 лв. 3,18 лв. 2,84 лв. 2,51 лв. 2,17 лв.
А5 2 4 - 8 10 - 20 22 - 48 50 - 98 100 - 198 200+
7,20 лв. 6,53 лв. 5,86 лв. 5,19 лв. 4,51 лв. 3,84 лв. 3,17 лв.
А4 1 2 - 4 5 - 10 11 - 24 25 - 49 50 - 99 100+
13,16 лв. 11,83 лв. 10,49 лв. 9,16 лв. 7,82 лв. 6,49 лв. 5,15 лв.
200 / 210 1 2 - 4 5 - 10 11 - 24 25 - 49 50 - 99 100+
9,47 лв. 8,55 лв. 7,62 лв. 6,70 лв. 5,77 лв. 4,85 лв. 3,92 лв.
А3 1 2 - 4 5 - 10 11 - 24 25 - 49 50 - 99 100+
25,22 лв. 22,55 лв. 19,87 лв. 17,20 лв. 14,52 лв. 11,85 лв. 9,17 лв.