Офсетов печат

Ценова листа за офсетов печат.

Посочените по долу цени са само за отпечатване (изключаем посочените цени за фактурен кочан),където сме посочили готово изделие.Допълнителните услуги, които предлагаме са както следва:

  1. номериране + 0,35лв.;
  2. обличане + 0,30лв.;
  3. събиране / колиране + 0,20лв.;
  4. микроперфорация + 0,60лв.;

Срок за изпълнение 3 работни дни. При желание на клиента всеки ден по – рано цената се завишава с 25% за всекиработен ден. Посочените цени са с начислен ДДС.

Тип медия ВЕСТНИКАРСКА ХАРТИЯ.

А6 4 8 - 16 20 - 40 44 - 96 100 - 196 200 - 396 400+
1,48 лв. 1,35 лв. 1,22 лв. 1,09 лв. 0,96 лв. 0,83 лв. 0,69 лв.
А5 2 4 - 8 10 - 20 22 - 48 50 - 98 100 - 198 200+
2,62 лв. 2,36 лв. 2,11 лв. 1,85 лв. 1,59 лв. 1,33 лв. 1,07 лв.
А4 1 2 - 4 5 - 10 11 - 24 25 - 49 50 - 99 100+
4,85 лв. 4,34 лв. 3,84 лв. 3,33 лв. 2,83 лв. 2,32 лв. 1,82 лв.
200 / 210 1 2 - 4 5 - 10 11 - 24 25 - 49 50 - 99 100+
3,65 лв. 3,28 лв. 2,90 лв. 2,53 лв. 2,16 лв. 1,79 лв. 1,42 лв.
А3 1 2 - 4 5 - 10 11 - 24 25 - 49 50 - 99 100+
9,45 лв. 8,43 лв. 7,41 лв. 6,40 лв. 5,38 лв. 4,36 лв. 3,35 лв.

Тип медия ОБЕМНА ХАРТИЯ.

А6 4 8 - 16 20 - 40 44 - 96 100 - 196 200 - 396 400+
2,05 лв. 1,85 лв. 1,66 лв. 1,46 лв. 1,27 лв. 1,08 лв. 0,88 лв.
А5 2 4 - 8 10 - 20 22 - 48 50 - 98 100 - 198 200+
3,75 лв. 3,36 лв. 2,98 лв. 2,60 лв. 2,22 лв. 1,83 лв. 1,45 лв.
А4 1 2 - 4 5 - 10 11 - 24 25 - 49 50 - 99 100+
7,10 лв. 6,34 лв. 5,59 лв. 4,83 лв. 4,08 лв. 3,32 лв. 2,57 лв.
200 / 210 1 2 - 4 5 - 10 11 - 24 25 - 49 50 - 99 100+
5,15 лв. 4,61 лв. 4,07 лв. 3,53 лв. 2,99 лв. 2,46 лв. 1,92 лв.
А3 1 2 - 4 5 - 10 11 - 24 25 - 49 50 - 99 100+
13,95 лв. 12,43 лв. 10,91 лв. 9,40 лв. 7,88 лв. 6,36 лв. 4,85 лв.

Тип медия 3цв. ХИМИЗИРАНА ХАРТИЯ.

А6 4 8 - 16 20 - 40 44 - 96 100 - 196 200 - 396 400+
3,35 лв. 3,01 лв. 2,67 лв. 2,33 лв. 1,99 лв. 1,66 лв. 1,32 лв.
А5 2 4 - 8 10 - 20 22 - 48 50 - 98 100 - 198 200+
6,35 лв. 5,68 лв. 5,01 лв. 4,34 лв. 3,66 лв. 2,99 лв. 2,32 лв.
А4 1 2 - 4 5 - 10 11 - 24 25 - 49 50 - 99 100+
12,31 лв. 10,98 лв. 9,64 лв. 8,31 лв. 6,97 лв. 5,64 лв. 4,00 лв.
200 / 210 1 2 - 4 5 - 10 11 - 24 25 - 49 50 - 99 100+
8,62 лв. 7,70 лв. 6,77 лв. 5,85 лв. 4,92 лв. 4,00 лв. 3,07 лв.
А3 1 2 - 4 5 - 10 11 - 24 25 - 49 50 - 99 100+
24,37 лв. 21,70 лв. 19,02 лв. 16,35 лв. 13,67 лв. 11,00 лв. 8,32 лв.

Тип медия 2 л. ХИМИЗИРАНА ХАРТИЯ.

А6 4 8 - 16 20 - 40 44 - 96 100 - 196 200 - 396 400+
3,57 лв. 3,20 лв. 2,84 лв. 2,48 лв. 2,11 лв. 1,75 лв. 1,39 лв.
А5 2 4 - 8 10 - 20 22 - 48 50 - 98 100 - 198 200+
6,78 лв. 6,06 лв. 5,34 лв. 4,62 лв. 3,90 лв. 3,18 лв. 2,46 лв.
А4 1 2 - 4 5 - 10 11 - 24 25 - 49 50 - 99 100+
13,17 лв. 11,74 лв. 10,31 лв. 8,88 лв. 7,45 лв. 6,02 лв. 4,59 лв.
200 / 210 1 2 - 4 5 - 10 11 - 24 25 - 49 50 - 99 100+
9,20 лв. 8,21 лв. 7,22 лв. 6,23 лв. 5,24 лв. 4,26 лв. 3,27 лв.
А3 1 2 - 4 5 - 10 11 - 24 25 - 49 50 - 99 100+
26,10 лв. 23,23 лв. 20,36 лв. 17,50 лв. 14,63 лв. 11,76 лв. 8,90 лв.

Тип медия ОФСЕТОВА ХАРТИЯ.

А6 4 8 - 16 20 - 40 44 - 96 100 - 196 200 - 396 400+
2,72 лв. 2,45 лв. 2,18 лв. 1,91 лв. 1,65 лв. 1,38 лв. 1,11 лв.
А5 2 4 - 8 10 - 20 22 - 48 50 - 98 100 - 198 200+
5,10 лв. 4,56 лв. 4,03 лв. 3,50 лв. 2,97 лв. 2,43 лв. 1,90 лв.
А4 1 2 - 4 5 - 10 11 - 24 25 - 49 50 - 99 100+
9,80 лв. 8,74 лв. 7,69 лв. 6,63 лв. 5,58 лв. 4,52 лв. 3,47 лв.
200 / 210 1 2 - 4 5 - 10 11 - 24 25 - 49 50 - 99 100+
6,95 лв. 6,21 лв. 5,47 лв. 4,73 лв. 3,99 лв. 3,26 лв. 2,52 лв.
А3 1 2 - 4 5 - 10 11 - 24 25 - 49 50 - 99 100+
19,35 лв. 17,23 лв. 15,11 лв. 13,00 лв. 10,88 лв. 8,76 лв. 6,65 лв.

Тип медия ЕТИКЕТНА ХАРТИЯ.

А6 4 8 - 16 20 - 40 44 - 96 100 - 196 200 - 396 400+
3,23 лв. 2,91 лв. 2,58 лв. 2,26 лв. 1,93 лв. 1,60 лв. 1,28 лв.
А5 2 4 - 8 10 - 20 22 - 48 50 - 98 100 - 198 200+
6,12 лв. 5,48 лв. 4,83 лв. 4,18 лв. 3,53 лв. 2,89 лв. 2,24 лв.
А4 1 2 - 4 5 - 10 11 - 24 25 - 49 50 - 99 100+
11,85 лв. 10,57 лв. 9,28 лв. 8,00 лв. 6,72 лв. 5,43 лв. 4,15 лв.
200 / 210 1 2 - 4 5 - 10 11 - 24 25 - 49 50 - 99 100+
7,61 лв. 6,80 лв. 5,98 лв. 5,17 лв. 4,36 лв. 3,55 лв. 2,74 лв.
А3 1 2 - 4 5 - 10 11 - 24 25 - 49 50 - 99 100+
26,10 лв. 23,23 лв. 20,36 лв. 17,50 лв. 14,63 лв. 11,76 лв. 8,90 лв.

Тип фактурен кочан.

А6 4 8 - 16 20 - 40 44 - 96 100 - 196 200 - 396 400+
4,20 лв. 3,86 лв. 3,52 лв. 3,18 лв. 2,84 лв. 2,51 лв. 2,17 лв.
А5 2 4 - 8 10 - 20 22 - 48 50 - 98 100 - 198 200+
7,20 лв. 6,53 лв. 5,86 лв. 5,19 лв. 4,51 лв. 3,84 лв. 3,17 лв.
А4 1 2 - 4 5 - 10 11 - 24 25 - 49 50 - 99 100+
13,16 лв. 11,83 лв. 10,49 лв. 9,16 лв. 7,82 лв. 6,49 лв. 5,15 лв.
200 / 210 1 2 - 4 5 - 10 11 - 24 25 - 49 50 - 99 100+
9,47 лв. 8,55 лв. 7,62 лв. 6,70 лв. 5,77 лв. 4,85 лв. 3,92 лв.
А3 1 2 - 4 5 - 10 11 - 24 25 - 49 50 - 99 100+
25,22 лв. 22,55 лв. 19,87 лв. 17,20 лв. 14,52 лв. 11,85 лв. 9,17 лв.