index

Предлагаме разнообразни печатни услуги. Подържаме два основни вида печат.

Офсетов печат. Този вид печат е много евтин като консумативи и съответно евтин и за крайния клиент. При този вид печат цената зависи изцяло от бройката, която бихте поръчали. Този вид печат се използва главно за документи в големи тиражи. Подържаните видове медия (хартия) са вестникарска, обемна, офсетова, химизирана, както и други по тънки медии. Като видове документи с този печат изработваме: фактурни кочани, търговски документ, документи с различен брой екземпляри(стокова разписка 2 екземпляра до CMR документ 7 екземпляра), както и много други. Всеки от документите може да има каквито пожелаете инвидуални характеристики, от данни на фирмата до подпис и печат на оторизирано лице.

Лазерен печат. Тук имаме следните плюсове: по - добро качество на печат, по - бързо изпълнение. Минусът е само един и това е, че този вид печат е значително по - скъп от офсетовия, предвид скъпите консумативи. С лазерен печат изработваме главно нискотиражни рекламни материали, визитни картички, възпоменания или каквото е желанието на клиента и побиращо се на максималния формат подържан от машината.